Dadansoddi  neu    Iaith:

De wit tarddiad

Tarddiad yr enw olaf De wit

Variant of De witte.

Dadansoddwch eich enw a chyfenw. Mae'n rhad ac am ddim!

neu
Eich enw:
Eich cyfenw:
Cael dadansoddiad

Mwy am cyfenw De wit

De wit arwyddocâd

Beth mae De wit yn ei olygu? Ystyr cyfenw De wit.

 

De wit tarddiad

O ble ddaeth cyfenw De wit yn dod? Tarddiad y cyfenw De wit.

 

De wit diffiniad

Mae hyn yn gyfenw mewn ieithoedd eraill, sillafu a amrywiadau ynganiad enw olaf De wit.

 

De wit cyfenw lledaenu

O ble mae'r enw olaf De wit yn dod? Pa mor gyffredin yw enw olaf De wit?

 

De wit mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut cyfenw De wit yn cyfateb i cyfenwau mewn iaith arall mewn gwlad arall.

 

De wit cydweddoldeb gydag enwau

De wit cysondeb prawf gydag enwau.

 

De wit yn gydnaws â gyfenwau eraill

De wit prawf gydnaws â gyfenwau eraill.

 

Enwau sy'n mynd gyda De wit

Enwau sy'n mynd gyda De wit