Dadansoddi  neu    Iaith:

Enw a Chyfenw Dadansoddiad

Beth mae pobl yn ei feddwl ohonoch chi pan fyddant yn clywed eich enw a chyfenw?

Dysgwch fwy am sut y mae eraill pryder i chi drwy ddadansoddi eich enw a chyfenw!

Dadansoddwch eich enw a chyfenw. Mae'n rhad ac am ddim!

neu
Eich enw:
Eich cyfenw:
Cael dadansoddiad

Enw a chyfenw arwyddocâd

Beth mae eich cyfenw a'ch enw yn ei olygu i bobl eraill gan wahanol paramedrau. Cael enw a chyfenw arwyddocâd.

Ystyr Cyfenw

Beth mae eich cyfenw yn ei olygu i bobl eraill gan wahanol paramedrau. Cael ystyr cyfenw.

Enw ystyr

Beth mae eich enw yn ei olygu i bobl eraill gan wahanol paramedrau. Cael enw'r ystyr.

Tarddiad Cyfenw

Dysgwch tarddiad y cyfenw ar-lein. Mae'n rhad ac am ddim. Cael tarddiad cyfenw.

Enw tarddiad

Dysgwch tarddiad enw cyntaf ar-lein. Mae'n rhad ac am ddim. Cael enw tarddiad.

Diffiniad Cyfenw

Cael gwybod y diffiniad o'r cyfenw ar-lein. Cael diffiniad cyfenw.

Diffiniad enw

Cognize diffiniad yr enw cyntaf, ar-lein. Cael diffiniad enw.

Sut i ynganu'r cyfenw

Dysgwch sut i ynganu'r cyfenw mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd. Sut i ynganu'r cyfenw.

Sut i ynganu enw

Dysgwch sut i ynganu enw cyntaf mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd. Sut i ynganu enw.

Map dosbarthiad Cyfenw

Cael gwybod dosbarthiad cyfenw gan wledydd yn y byd ar-lein. Mae'n rhad ac am ddim. Cael dosbarthu cyfenw.

Llysenwau am enw

Y llysenwau mwyaf cyffredin, arallenwau am enw yn eich gwlad. Cael llysenwau am enw.

Cyfenw mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut mae eich cyfenw yn cyfateb i'r cyfenw mewn iaith arall mewn gwlad arall. Cael cyfenw mewn ieithoedd eraill.

Enw mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut y mae eich enw yn cyfateb i'r enw mewn iaith arall mewn gwlad arall. Cael enw mewn ieithoedd eraill.

Prawf am gariad

Synhwyrydd cariad rhwng dau enw. Darganfyddwch ganran cariad rhyngoch chi a'ch annwyl. Gwiriwch gydymdeimlad mewn cariad.

Enw a chyfenw chytunedd

Cael gwybod sut y mae'r enw a chyfenw yn gydnaws. Mae ymchwil gan 12 o baramedrau gwahanol. Cael enw a chyfenw chytunedd.

Cydweddoldeb enwau

Cael gwybod sut gydnaws enwau gwahanol. Mae ymchwil gan 12 o baramedrau gwahanol. Cael enwau cydweddoldeb.

Cydweddoldeb cyfenwau

Cael gwybod sut gydnaws gwahanol gyfenwau. Mae ymchwil gan 12 o baramedrau gwahanol. Cael cydweddoldeb cyfenwau.

Enwau â cyfenw

Rhestr o enwau mwyaf cyffredin gyda cyfenw hwn. Cael enwau â cyfenw.

Cyfenwau gydag enw

Rhestr o rhan fwyaf o gyfenwau cyffredin gyda'r enw hwn. Cael cyfenwau gydag enw.