Dadansoddi  neu    Iaith:

Sut i ynganu enw

Dysgwch sut i ynganu enw cyntaf mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd.

neu
Eich enw:
Cael enw ynganu