Dadansoddi  neu    Iaith:

Enw mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut y mae eich enw yn cyfateb i'r enw mewn iaith arall mewn gwlad arall.

neu
Eich enw:
Cael enwau cyntaf tebyg