Dadansoddi  neu    Iaith:

Shamvabi Paul

Enw a chyfenw Shamvabi Paul. Ystyr enw cyntaf, tarddiad, cysondeb o enw a chyfenw Shamvabi Paul. Mae'r holl wasanaethau ar-lein.

Rhestr o gyfenwau gydag enw Shamvabi

Mae'r rhan fwyaf cyfenwau cyffredin ac anghyffredin gydag enw Shamvabi.

 

Enwau sy'n mynd gyda Paul

Enwau mwyaf cyffredin ac anghyffredin gyda chyfenw Paul.

 

Paul ystyr cyfenw

Ystyr cyfenw Paul. Beth mae'r cyfenw Paul yn ei olygu?

 

Paul tarddiad

Tarddiad y cyfenw Paul.

 

Paul diffiniad

Mae hyn yn gyfenw mewn ieithoedd eraill, sillafu a amrywiadau ynganiad enw olaf Paul.

 

Paul cyfenw lledaenu

Cyfenw Paul lledaenu map.

 

Paul mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut cyfenw Paul yn cyfateb i cyfenwau mewn iaith arall mewn gwlad arall.

 

Paul cydweddoldeb gydag enwau

Paul cydweddoldeb cyfenw prawf gydag enwau.

 

Paul yn gydnaws â gyfenwau eraill

Paul prawf gydnaws â gyfenwau eraill.

 

Paul ystyron cyfenw gorau: Hael, Sylwgar, Lwcus, Creadigol, Gymwys. Cael Paul ystyr cyfenw.

Paul tarddiad. From the given name Paul. Cael Paul tarddiad.

Cyfenw Paul mwyaf cyffredin yn Haiti, India, Nigeria, Tanzania, Uganda. Cael Paul cyfenw lledaenu.

Cyfenwau cyfystyr ar gyfer Paul mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd: Boulos, Pallesen, Pavlović, Poulsen. Cael Paul mewn ieithoedd eraill.

Cyfenwau mwyaf cyffredin gydag enw Shamvabi: Paria, Paul. Cael Rhestr o gyfenwau gydag enw Shamvabi.

Mae'r rhan fwyaf o'r enwau cyffredin gyda cyfenw Paul: Leena, Amit, John, Subhendu, Bill. Cael Enwau sy'n mynd gyda Paul.

Shamvabi Paul enwau a chyfenwau tebyg

Shamvabi Paul Shamvabi Boulos Shamvabi Pallesen Shamvabi Pavlović Shamvabi Poulsen