Dadansoddi  neu    Iaith:

Sarah Iqbal

Enw a chyfenw Sarah Iqbal. Ystyr enw cyntaf, tarddiad, cysondeb o enw a chyfenw Sarah Iqbal. Mae'r holl wasanaethau ar-lein.

Sarah Iqbal ystyr

Sarah Iqbal golygu: Dadansoddiad cryno o ystyr enw Sarah a chyfenw Iqbal.

 

Sarah ystyr enw

Ystyr enw cyntaf Sarah. Beth mae enw cyntaf Sarah yn ei olygu?

 

Iqbal ystyr cyfenw

Ystyr cyfenw Iqbal. Beth mae'r cyfenw Iqbal yn ei olygu?

 

Cysondeb o Sarah ac Iqbal

Cydweddoldeb cyfenw Iqbal ac enw Sarah.

 

Llysenwau ar gyfer Sarah

Sarah enwau bychan.

 

Iqbal cyfenw lledaenu

Cyfenw Iqbal lledaenu map.

 

Sarah yn gydnaws â cyfenwau

Sarah enw cysondeb prawf gyda chyfenwau.

 

Iqbal cydweddoldeb gydag enwau

Iqbal cydweddoldeb cyfenw prawf gydag enwau.

 

Sarah yn gydnaws gydag enwau eraill

Sarah prawf cysondeb gyda enwau cyntaf eraill.

 

Iqbal yn gydnaws â gyfenwau eraill

Iqbal prawf gydnaws â gyfenwau eraill.

 

Rhestr o gyfenwau gydag enw Sarah

Mae'r rhan fwyaf cyfenwau cyffredin ac anghyffredin gydag enw Sarah.

 

Enwau sy'n mynd gyda Iqbal

Enwau mwyaf cyffredin ac anghyffredin gyda chyfenw Iqbal.

 

Sarah tarddiad enw cyntaf

Tarddiad yr enw cyntaf Sarah.

 

Sarah diffiniad enw cyntaf

Mae'r enw cyntaf mewn ieithoedd eraill, amrywiadau sillafu ac ynganu, amrywiadau benywaidd a gwrywaidd o enw cyntaf Sarah.

 

Sut i ynganu Sarah

Sut ydych chi'n ynganu Sarah mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd?

 

Sarah mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut enw cyntaf Sarah yn cyfateb i enw cyntaf mewn iaith arall mewn gwlad arall.

 

Sarah ystyron enw gorau: Difrifol, Siriol, Anwadal, Weithgar, Creadigol. Cael Sarah ystyr enw.

Iqbal ystyron cyfenw gorau: Hael, Lwcus, Weithgar, Gyfeillgar, Anwadal. Cael Iqbal ystyr cyfenw.

Sarah tarddiad enw cyntaf. Means "lady, princess, noblewoman" in Hebrew. In the Old Testament this is the name of Abraham's wife, considered the matriarch of the Jewish people Cael Sarah tarddiad enw cyntaf.

Sarah diminutives enw: Sadie, Sal, Sallie, Sally, Sarina, Sarit, Tzeitel. Cael Llysenwau ar gyfer Sarah.

Cyfenw Iqbal mwyaf cyffredin yn Afghanistan, Bangladesh, Pacistan, Saudi Arabia, Emiradau Arabaidd Unedig. Cael Iqbal cyfenw lledaenu.

Trawsgrifio neu sut i ynganu enw cyntaf Sarah: SER-ə (yn Saesneg), SAR-ə (yn Saesneg), ZAH-rah (yn Almaeneg). Sut i ynganu Sarah.

Enwau cyfystyr ar gyfer Sarah mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd: Kala, Sára, Saara, Sárika, Saija, Salli, Sara, Sári, Sari, Sarita, Sarra, Sassa. Cael Sarah mewn ieithoedd eraill.

Cyfenwau mwyaf cyffredin gydag enw Sarah: Smith, Jones, Wilson, Zubair, Byrne. Cael Rhestr o gyfenwau gydag enw Sarah.

Mae'r rhan fwyaf o'r enwau cyffredin gyda cyfenw Iqbal: Ayesha, Zafar, Fahad, Munajir, Mazhar. Cael Enwau sy'n mynd gyda Iqbal.

Cysondeb o Sarah ac Iqbal yn 82%. Cael Cysondeb o Sarah ac Iqbal.

Sarah Iqbal enwau a chyfenwau tebyg

Sarah Iqbal Sadie Iqbal Sal Iqbal Sallie Iqbal Sally Iqbal Sarina Iqbal Sarit Iqbal Tzeitel Iqbal Kala Iqbal Sára Iqbal Saara Iqbal Sárika Iqbal Saija Iqbal Salli Iqbal Sara Iqbal Sári Iqbal Sari Iqbal Sarita Iqbal Sarra Iqbal Sassa Iqbal