Dadansoddi  neu    Iaith:

Mori tarddiad

Tarddiad yr enw olaf Mori

From Japanese (mori) meaning "forest".

Dadansoddwch eich enw a chyfenw. Mae'n rhad ac am ddim!

neu
Eich enw:
Eich cyfenw:
Cael dadansoddiad

Mwy am cyfenw Mori

Mori arwyddocâd

Beth mae Mori yn ei olygu? Ystyr cyfenw Mori.

 

Mori tarddiad

O ble ddaeth cyfenw Mori yn dod? Tarddiad y cyfenw Mori.

 

Mori diffiniad

Mae hyn yn gyfenw mewn ieithoedd eraill, sillafu a amrywiadau ynganiad enw olaf Mori.

 

Sut i ynganu Mori

Sut ydych chi'n ynganu Mori? Gwahanol ffyrdd i ynganu Mori. Mae ynganiad y Mori

 

Mori cyfenw lledaenu

O ble mae'r enw olaf Mori yn dod? Pa mor gyffredin yw enw olaf Mori?

 

Mori cydweddoldeb gydag enwau

Mori cysondeb prawf gydag enwau.

 

Mori yn gydnaws â gyfenwau eraill

Mori prawf gydnaws â gyfenwau eraill.

 

Enwau sy'n mynd gyda Mori

Enwau sy'n mynd gyda Mori