Dadansoddi  neu    Iaith:

Jitendra Chhajed

Enw a chyfenw Jitendra Chhajed. Ystyr enw cyntaf, tarddiad, cysondeb o enw a chyfenw Jitendra Chhajed. Mae'r holl wasanaethau ar-lein.

Jitendra Chhajed ystyr

Jitendra Chhajed golygu: Dadansoddiad cryno o ystyr enw Jitendra a chyfenw Chhajed.

 

Jitendra ystyr enw

Ystyr enw cyntaf Jitendra. Beth mae enw cyntaf Jitendra yn ei olygu?

 

Chhajed ystyr cyfenw

Ystyr cyfenw Chhajed. Beth mae'r cyfenw Chhajed yn ei olygu?

 

Cysondeb o Jitendra ac Chhajed

Cydweddoldeb cyfenw Chhajed ac enw Jitendra.

 

Jitendra yn gydnaws â cyfenwau

Jitendra enw cysondeb prawf gyda chyfenwau.

 

Chhajed cydweddoldeb gydag enwau

Chhajed cydweddoldeb cyfenw prawf gydag enwau.

 

Jitendra yn gydnaws gydag enwau eraill

Jitendra prawf cysondeb gyda enwau cyntaf eraill.

 

Chhajed yn gydnaws â gyfenwau eraill

Chhajed prawf gydnaws â gyfenwau eraill.

 

Rhestr o gyfenwau gydag enw Jitendra

Mae'r rhan fwyaf cyfenwau cyffredin ac anghyffredin gydag enw Jitendra.

 

Enwau sy'n mynd gyda Chhajed

Enwau mwyaf cyffredin ac anghyffredin gyda chyfenw Chhajed.

 

Jitendra tarddiad enw cyntaf

Tarddiad yr enw cyntaf Jitendra.

 

Jitendra diffiniad enw cyntaf

Mae'r enw cyntaf mewn ieithoedd eraill, amrywiadau sillafu ac ynganu, amrywiadau benywaidd a gwrywaidd o enw cyntaf Jitendra.

 

Jitendra ystyron enw gorau: Siriol, Gyfeillgar, Creadigol, Gymwys, Anweddol. Cael Jitendra ystyr enw.

Chhajed ystyron cyfenw gorau: Lwcus, Weithgar, Difrifol, Creadigol, Anweddol. Cael Chhajed ystyr cyfenw.

Jitendra tarddiad enw cyntaf. Means "conqueror of Indra" from Sanskrit जिति (jiti) meaning "victory, conquering" combined with the name of the god Indra. Cael Jitendra tarddiad enw cyntaf.

Cyfenwau mwyaf cyffredin gydag enw Jitendra: Singh, Arora, Yadav, Jadav, Mishra. Cael Rhestr o gyfenwau gydag enw Jitendra.

Mae'r rhan fwyaf o'r enwau cyffredin gyda cyfenw Chhajed: Akshay, Hemant, Jitendra, Anup, Vardhaman. Cael Enwau sy'n mynd gyda Chhajed.

Cysondeb o Jitendra ac Chhajed yn 76%. Cael Cysondeb o Jitendra ac Chhajed.