Dadansoddi  neu    Iaith:

Finka enw

Enw cyntaf Finka. Ystyr enw cyntaf, tarddiad, cydnawsedd enw cyntaf Finka. Mae'r holl wasanaethau ar-lein.

Finka ystyr enw

Ystyr enw cyntaf Finka. Beth mae enw cyntaf Finka yn ei olygu?

 

Finka tarddiad enw cyntaf

Tarddiad yr enw cyntaf Finka.

 

Finka diffiniad enw cyntaf

Mae'r enw cyntaf mewn ieithoedd eraill, amrywiadau sillafu ac ynganu, amrywiadau benywaidd a gwrywaidd o enw cyntaf Finka.

 

Finka mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut enw cyntaf Finka yn cyfateb i enw cyntaf mewn iaith arall mewn gwlad arall.

 

Finka yn gydnaws â cyfenwau

Finka enw cysondeb prawf gyda chyfenwau.

 

Finka yn gydnaws gydag enwau eraill

Finka prawf cysondeb gyda enwau cyntaf eraill.