Dadansoddi  neu    Iaith:

Böcker diffiniad

Böcker Diffiniad cyfenw: cyfenw hwn mewn ieithoedd eraill, sillafu a amrywiadau ynganiad enw olaf Böcker.

Diffinio Böcker

Variant of Böttcher.

O ble mae'r cyfenw Böcker yn dod?

Cyfenw Böcker mwyaf cyffredin yn Almaeneg.
Ffynhonnell ar gyfer enw olaf Böcker: Galwedigaeth.

Enwau diwethaf tebyg ar gyfer cyfenw Böcker

Dadansoddwch eich enw a chyfenw. Mae'n rhad ac am ddim!

neu
Eich enw:
Eich cyfenw:
Cael dadansoddiad

Mwy am cyfenw Böcker

Böcker arwyddocâd

Beth mae Böcker yn ei olygu? Ystyr cyfenw Böcker.

 

Böcker tarddiad

O ble ddaeth cyfenw Böcker yn dod? Tarddiad y cyfenw Böcker.

 

Böcker diffiniad

Mae hyn yn gyfenw mewn ieithoedd eraill, sillafu a amrywiadau ynganiad enw olaf Böcker.

 

Böcker cydweddoldeb gydag enwau

Böcker cysondeb prawf gydag enwau.

 

Böcker yn gydnaws â gyfenwau eraill

Böcker prawf gydnaws â gyfenwau eraill.

 

Enwau sy'n mynd gyda Böcker

Enwau sy'n mynd gyda Böcker