Dadansoddi  neu    Iaith:

Emilía mewn ieithoedd eraill

Enwau cyfystyr ar gyfer Emilía mewn gwahanol wledydd ac ieithoedd.

Emilía enw mewn gwahanol wledydd

Rhestr o enw Emilía mewn gwahanol wledydd yn y byd.

Dadansoddwch eich enw a chyfenw. Mae'n rhad ac am ddim!

neu
Eich enw:
Eich cyfenw:
Cael dadansoddiad

Mwy am enw cyntaf Emilía

Emilía ystyr enw

Beth mae Emilía yn ei olygu? Ystyr enw Emilía.

 

Emilía tarddiad enw cyntaf

O ble ddaeth enw Emilía yn dod? Tarddiad yr enw cyntaf Emilía.

 

Emilía diffiniad enw cyntaf

Mae'r enw cyntaf mewn ieithoedd eraill, amrywiadau sillafu ac ynganu, amrywiadau benywaidd a gwrywaidd o enw cyntaf Emilía.

 

Emilía mewn ieithoedd eraill

Dysgwch sut enw cyntaf Emilía yn cyfateb i enw cyntaf mewn iaith arall mewn gwlad arall.

 

Emilía yn gydnaws â cyfenwau

Emilía cydweddoldeb brawf gyda chyfenwau.

 

Emilía yn gydnaws gydag enwau eraill

Emilía prawf cydnawsedd gydag enwau eraill.

 

Rhestr o gyfenwau gydag enw Emilía

Rhestr o gyfenwau gydag enw Emilía